Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Leonard E. Smith, Jr.
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 518
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Lạy Cha cao quý,
Sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang,
cung kính tôn thờ, Cha kính yêu.
Ngài ngự trên ngôi Thánh quang hiển vinh chiếu khắp dương gian,
Chúa oai quyền, được tôn vinh.


Điệp khúc:
Kính dâng Ngài,
Chúa oai quyền,
Khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.


2. Từng trời cao ngất,
các tinh tú kia cúi xuống khiêm cung
dâng Chúa Thiên Ðàng, câu chúc tôn.
Ngợi khen Vua Thánh, Chúng con hát lên khúc hát tôn vinh.
Kính dâng Ngài lòng tin yêu.


3. Từ ngôi cao quý,
Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây,
mang lấy thân người, bao đớn đau.
Chuộc tội nhân gian,
Chúa mang hết trên thánh giá hy sinh,
Kính dâng Ngài, lòng tri ân.

Copyright © 2012-2022