Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Đặng Minh Trí
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 515
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Điệp khúc:

Ngợi ca Chúa Ba Ngôi đời đời,
Ngợi tôn Chúa trên trời,
Lòng cung kính hoan ca ngàn lời,
Hòa đồng tụng mỹ Danh cao vời.

1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng,
Vì thương nhân thế Chúa xuống dương gian;
Jê-sus cao quý chúng con xin dâng lên Ngài,
Muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.

2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng,
Cùng muôn sứ thánh chúc tán Thiên Vương;
Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho con người,
Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.

3. Ơn yêu thương Chúa Cha xin ngập tràn,
Hòa trong ân điển của chính Chúa Con;
Tung hô danh thánh chủ tể oai nghi đời đời,
Tin vui nay xin đem rao khắp miền.

 


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022