Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bình An, Vui Vẻ
Nhịp: 3/4
Bài số: 477
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Lòng thật khôn kể phước, phước bởi nay bình yên 

Danh, lợi, quyền, dù ai ruổi bước
Tôi một lòng hưởng phước xuống ở nơi thượng thiên
Thiên thượng mừng sinh mạng Chúa biên.
Điệp Khúc:
Vua thượng thiên, đến mãi mãi bình yên hưởng phước
Khỏi cưu mang sầu riêng, ấy bởi Vua thượng thiên
Nắm giữ trong tay không đảo điên.
2. Bình tịnh vui vẻ bấy, chốn của Vua đại vinh
Tôi thật tình nhờ ân điển ấy
Đêm trọn ngày chỉ thấy phước lẫn khương, thọ, ninh
Sinh mạng mình vui chịu Thánh Linh.
3. Rày được an ủi đến, cứ ở trong lòng tôi
Cai trị rồi, tình khôn cảm chánh
Tai họa đều phải tránh, chí vẫn vui hoài thôi
Không dập dồi sinh mạng của tôi.
4. Bình tịnh nay bởi Chúa đến ở nơi lòng luôn
Vui hoặc buồn, hèn sang chẳng ngó
Cơn động trời chuyển gió đứng vững như cù lao
Tay mặt Ngài vâng hộ phủ bao.

 

 

Copyright © 2012-2022