Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 6/8
Bài số: 390
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Khi có Jêsus, bạn vô đối, 

Ngày đêm khắng khít với tôi
Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ
Sao tôi còn e mây mờ,
Sao thấy lòng những quạnh hiu nay
Mong ước về cõi trời ngay?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào
Về phần tôi Jêsus bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào
Thì Ngài há quên tôi khi nào?
Điệp Khúc:
Lòng đầy thư thái hằng mừng hát
Lòng đầy vui sướng mừng hát
Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài hát quên tôi khi nào?
2. Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lơn,
Đừng nên bối rối ớ con!”
Tôi nương vào cánh từ bi Ngài
Không e sợ chi, vui hoài;
Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi,
Tôi thấy từng bước một thôi;
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần tôi Jêsus bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào
Thì Ngài có quên tôi khi nào?
3. Trong lúc chung quanh đầy mây tối,
Hồi Sa-tan cám dỗ tôi;
Dẫu khi giọng hát thành tiếng than,
Khi hi vọng ra tro tàn
Tôi quyết càng đến gần Jêsus,
Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần tôi Jêsus bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào
Thì Ngài có quên tôi khi nào?

 

 

Copyright © 2012-2022