Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 423
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA CỨU CON KHỎI TỘI

 

Chúa cứu con khỏi tội để tự do tôn thờ Ngài.

Chúa cứu con khỏi tội để con hát ca ngợi Ngài.

Giữa đắng cay lạc loài, Ngài tìm cứu con hôm nay.

Sống thoả vui trong Ngài: Tình yêu láng lai...

Copyright © 2012-2022