Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 408
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

 

CHỐN NƯƠNG THÂN

 

Thật Chúa là chốn nương thân
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn
Dẫu đời sống gian nan
Tâm hồn này nhiều khi héo hắt
Đặt niềm tin nơi Chúa
Vững tin vào Chúa luôn
Hỡi tâm hồn đớn đau, hy vọng nơi Chúa ta
Nơi sức thiêng

Dù giữa đời sống hư vong
Lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng
Chúa hằng đến bên tôi
Cho dù nhiều lần tôi hoang mang
Lạc đường trong đêm tối
Tiếng êm dịu nhắc khuyên
Giúp tôi được vững tin
Hy vọng nơi Chúa tôi
Trong sức thiêng
Đặt niềm tin nơi Chúa

Copyright © 2012-2022