Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 403
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

BÌNH AN

1. Bình an không lo lắng chẳng ưu phiền trong lòng.
Bình an không căm ghét chẳng cưu mang trong lòng.
Bình an dường chim kia ríu rít giữa bão giông. Bình an Giê xu hứa, chỉ trong Ngài.


2. Bình an nguy khó khi chẳng kinh hoàng ưu sầu.
Bình an vu cáo, ai yêu vẫn thương nguyện cầu.
Bình an gian là ác khi Chúa bao thứ tha. Bình an quá, kỳ chỉ diệu trong Ngài.

 

 

Copyright © 2012-2022