Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 238
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚA QUÁ YÊU BẠN VÀ TÔI

 

Ôi Giê xu yêu anh và tôi,

Ngài đành lòng hy sinh thân báu.

Chúa chết thay ta, có tình nào sánh bằng?

Tình yêu cao đẹp ấy, Ngài ban cho trần thế.

Ngài yêu anh và chính mình tôi.

 

Copyright © 2012-2022