Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 349
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Hân hoan vui ca chúc tôn Chúa ta năng quyền
Đã vượt mộ phần vinh quang, còn đâu quyền lực Sa-tan
Chúa sống hôm nay, Chúa vẫn sống mãi đời đời
Giê-xu là Vua muôn loài

Điệp Khúc:
Hát Ha-lê-lu-gia!
Hát Ha-lê-lu-gia!
Chúc tụng Vua Giê-xu
Đấng quyền năng vô song
Hát Ha-lê-lu-gia!
Hát Ha-lê-lu-gia!
Chúc tụng Đấng sống đời đời

2. Hôm nay vui thay chúng ta hát tôn thờ Ngài
Giê-xu thật đã phục sinh, quyền năng đời đời vinh quang
Chúa sống vinh quang, Chúa ban phước ân tuôn tràn
Giê-xu phục sinh huy hoàng 

 

Copyright © 2012-2022