Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 334
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Yêu, Giê-xu đã yêu thương loài người
Tại nơi Gô-gô-tha năm xưa chịu bao đắng cay
Bao nhục hình vì tội nhân thế
Yêu, vì yêu thế nhân đang lạc lầm
Tình yêu Chúa Cha ban Giê-xu
Chịu bao đớn đau trên thập tự chết thay cho người
Ôi! Tình yêu Giê-xu, rộng hơn biển khơi
Đem tình yêu, đem tin mừng cho thế nhân
Ôi! Vì yêu chúng sinh mà Thiên Chúa mang bao buồn đau
Bao tội tình cho dương thế

2. Hỡi người yêu dấu ơi, mau trở về
Về đây lắng nghe tiếng Giê-xu dịu êm thiết tha
Đang mời gọi: “Này con mau đến!”
Hãy dừng bước cách xa nơi lạc lầm
Kìa cửa cứu ân đang mời gọi
Tìm đâu thấy nơi an bình thật cứu tâm linh này
Anh! Về đây hỡi anh
Quỳ bên Chúa Cha xin Thần Linh sáng soi đời nay đổi thay
Giê-xu yêu mến anh, Ngài luôn chở che tâm hồn anh
Hãy quay về bên chân Chúa

 

Copyright © 2012-2022