Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 304
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Có một con đường dầu người khờ dại bước đi
Cũng chẳng lạc lầm dù đầy giông tố vây quanh
Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình
Để cứu nhân loại khỏi sự hư mất đời đời

Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương
Những kẻ được chuộc cùng nhau đi đén Si-ôn
Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương
Những kẻ trông đợi, Ngài ban ơn phước tuôn tràn
Bao năm lạc đường giờ đây quay gót ăn năn
Bao nhiêu tội tình Ngài đã tha thứ tôi rồi
Vì tình yêu Ngài đã chết thay tôi
Để giờ đây tôi cùng Ngài song đôi
Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng
Chúa vẫn mong chờ, chờ ai quay gót ăn năn
Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội
Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời

 

Copyright © 2012-2022