Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 265
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Bạn ơi dành chỗ cho Giê-xu chưa?
Ô! Kìa Ngài đang đứng im mong chờ
Ngài vui lòng thứ tha bao ô nhơ
Mong bạn dành lòng mình cho Chúa

Điệp Khúc:
Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài
Lời Ngài dạy làm theo hăng hái
Giê-xu đến ban yên vui lâu dài
Mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay

2. Lòng ai tìm thú vui không thanh cao
Ai tìm vinh hoa Giê-xu vẫn chờ
Ngài thay người gánh bao nhiêu thương đau
Mong ngự vào lòng ai khao khát

3. Bạn sẵn sàng chỗ cho Giê-xu chưa?
Dâng lòng mình lên Chúa ngay bây giờ
Vì cơ hội lướt mau như thoi tơ
Ai chần chờ ngày mai sẽ lỡ

 

Copyright © 2012-2022