Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 246
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Giê-xu đến trong trần gian ban tình thương
Cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương
Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an
Nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than

Điệp Khúc:
Sáng soi tấm lòng, sáng soi tâm linh
Cúi xin Giê-xu xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi Thánh
Đốt nung tấm lòng với lửa thiêng yêu thương
Cúi xin phước lành với đức ân
Tràn dâng như dòng sông sâu
Ánh dương của lời Chúa đến trong con đời đời

2. Con xin đến yên lặng trước ngôi từ nhân
Qua ân điển trong dòng huyết báu Giê-xu
Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô
Được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương

 

Copyright © 2012-2022