Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 245
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Con tin Cha luôn biết điều con cần
Và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con
Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con
Để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài

Con tin Cha luôn biết điều con cần
Và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con
Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con
Để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài

Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu
Thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên con mãi mãi

Con tin Cha luôn biết điều con cần
Và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con
Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con
Để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài

Copyright © 2012-2022