Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 236
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Đời ta ngày đêm nào lẻ loi
Được Chúa dìu bước trong mọi lối
Kìa Chúa hằng đứng với ta hoài
Trước quân thù tâm thần vững thay
Cõi trần thế cuộc sống thay dời
Chúa từ ái còn đến đời đời
Dù bao tình thương đã xa lìa
Chúa tôi ngày đêm nào cách chia

2. Còn đâu quạnh hiu buồn lẻ loi
Còn đâu sợ hãi đêm tăm tối
Vì có bạn thiết chính Giê-xu
Ở bên cạnh vui mừng phỉ phu
Chúa hằng rõ mọi nỗi ưu phiền
Hãy trao phó mọi nỗi lo phiền
Cùng Chúa ngày đêm bước chung đường
Sẽ không còn mây mờ vấn vương

3. Nhiều khi đời ta gặp đớn đau
Ngập bóng kinh khiếp không nơi náu
Bạn ơi đừng quên Chúa an bình
Ở bên cạnh ta đời hiển vinh
Giữa sự chết lòng quyết không sờn
Trước nguy khốn hằng thấy an khương
Ngài đưa vào nơi phước muôn đời
Tối tăm thành Thiên đàng sáng tươi

 

Copyright © 2012-2022