Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 225
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Lạy Giê-xu, Chúa biết lòng con yêu Ngài
Lạy Giê-xu, Chúa biềt lòng con yêu Chúa
Vì Chúa đã yêu thương con
Vì Chúa chết thay cho con
Vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn
Đường trần gian bóng tối phủ che mịt mờ
Cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió
Nguyện Chúa nắm tay đưa con
Từng bước khó khăn gian nan
Và dắt con đi đến bờ bình an

 

Copyright © 2012-2022