Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 222
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Chúa Giê-xu, Con Chúa Trời hằng sống
Là Cứu Chúa yêu thương chết thay tội nhân
Chúa Giê-xu ở trong lòng tôi mãi
Là Cứu Chúa hôm qua, hôm nay, muôn đời sau
Ngài là Vua muôn vua
Ngự vào lòng tôi xóa bao muộn phiền
Bình an dưới cánh Giê-xu
Kìa màn đêm âm u
Và mọi cuồng phong bủa vây nay tan biến
Dưới năng quyền Ngài đời tôi tươi mới
Sống với Chúa Giê-xu từ đây
Chúc tán Giê-xu từ đây
Và truyền rao danh Giê-xu Christ
Bước với Chúa Giê-xu trong đời tôi
Ước đến với bao con tim lần than
Và truyền rao Cứu Chúa yêu thương

 

Copyright © 2012-2022