Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 197
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Bạn thân mến, đừng ngã lòng
Khi giông tố nổi lên
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến, đừng thất vọng
Khi đau đớn chất thêm
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh
Điệp Khúc:
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa
Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa
Ngài đưa dắt đời sống bạn
Vuợt mọi cơn nguy khó
Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo

2. Bạn thân mến, đừng run sợ
Khi muôn phía tối đen
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến, đừng nghi ngờ
Khi thử thách đảo điên
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh

3. Bạn thân mến, đừng vấp phạm
Khi xao xuyến đức tin
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến, đừng yếu mềm
Khi cám dỗ đến bên
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh

4. Bạn thân mến, đừng kiếm tìm
Vinh hoa chốn thế gian
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến, đừng nương dựa
Vào trần thế tối tăm
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh

 

Copyright © 2012-2022