Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 182
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Ai đã đem lòng thương xót tôi,

đi tìm tôi, cứu chuộc tôi?
Vui thứ tha mọi gian ác tôi,
những lần lầm lỗi trong cuộc đời?

Điệp khúc:
Chính là Chúa Vua Jêsus,
ơn thương xót vô biên lòng luôn ghi nhớ.
Tôi tìm thấy điều tâm linh tôi ước mơ.
Chỉ có trong Ngài, chính Jêsus.

2. Ai xóa nghi ngờ kinh hãi tôi,
bao bọc tôi, giữ gìn tôi?
Luôn sẻ chia buồn lo với tôi,
những ngày mờ tối trong cuộc đời?

3. Ai trở nên bạn thân của tôi,
khi mừng vui,lúc lẻ loi?
Luôn mến yêu và săn sóc tôi,
đến tận ngày cuối trong cuộc đời?

Copyright © 2012-2022