Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Bình An, Vui Vẻ
Nhịp: 3/4
Bài số: 181
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Trời cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay 
Lòng không lo toan cũng chẳng khi gặt gieo
Loài chim ra chi Chúa vẫn đêm ngày nuôi
Còn anh hay tôi há chẳng hơn loài chim

Điệp Khúc:
Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con
Suốt chặng đường âu lo thở than
Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan
Bóng cuộc đời không vương lối con

2. Đồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh
Lòng không lo toan kéo chỉ hay dệt tơ
Loài hoa ra chi áo tốt vua nào so
Còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa.

 

 

Copyright © 2012-2022