Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 129
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Đời tôi luôn bước với Cha trên trời, vì Cha tuôn huyết cứu muôn muôn người.
Hằng rao ra ơn Chúa, dắt đưa bao người đến Cha.
Ngài ban ơn, tha thứ ném xa bao tội ô nhơ.
Nào ai tin Chúa sẽ không lo buồn, vì Cha luôn giúp đỡ ban ơn lành,
mọi đau thương tan biến Chúa ban cho nguồn sống vui.
Nguyện xin Cha đưa dắt, sống trong ơn Ngài thỏa vui.

Luôn bước đi trong đường Ngài, tôi ném xa bao tượng hình, 
luôn vác trên vai thập tự vui bước đi trong đường Ngài.
Xin Chúa ban ơn ngập tràn, tôi quyết đi theo đường Ngài
luôn biết rao ơn Ngài khắp, phước ân Jêsus tràn tuôn.

Copyright © 2012-2022