Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 86
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Muôn câu ca tôn vinh Giê-xu là Cứu Chúa,
Đấng giàu lòng yêu thương cứu chúng sinh.
Trên thập tự nơi Gô-gô-tha Chúa đỗ huyết
chịu chết đau thương cho thế nhân.
Chúa ơi ơn Ngài cao sâu thay không lời tả xiết,
Kính dâng lên Ngài lời tôn vinh cảm ơn Ngài.
Với tất cả tấm lòng hèn mọn thay,
sức lực đời thanh xuân,
Nguyện luôn cứ mãi xướng ca.

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, nhờ dòng huyết báu Chúa Giê-xu
cứu chuộc con. Khắp mọi dân ca ngợi Chiên Con đã giáng thế,
đem nguồn an vui, nguồn hạnh phước mới,
Cả thế giới tung hô danh Chúa Trời chí cao.

Do ơn thiêng Cha ban, con được đổi mới,
được sạch tội bởi dòng huyết Giê-xu,
khiến tâm hồn con thánh khiết chứa chan hạnh phúc,
cung kính dâng Cha bao ước mơ.
Thánh Linh tuôn tràn tâm tư con như ngọn lửa đốt cháy,
tẩy thanh tâm hồn làm con nên giống như Ngài.
Khắp thế giới sẽ hòa lòng tôn cao,
Danh Giê-xu yêu thuơng, là Chúa khắp trên muôn loài.

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, nhờ dòng huyết báu Chúa Giê-xu
cứu chuộc con. Khắp mọi dân ca ngợi Chiên Con đã giáng thế,
đem nguồn an vui, nguồn hạnh phước mới,
Cả thế giới tung hô danh Chúa Trời chí cao.

Mọi đầu gối sẽ quỳ chúc tôn, 
toàn thế giới đồng lòng ngợi khen danh Cha toàn năng.

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, nhờ dòng huyết báu Chúa Giê-xu
cứu chuộc con. Khắp mọi dân ca ngợi Chiên Con đã giáng thế,
đem nguồn an vui, nguồn hạnh phước mới,
cả thế giới tôn vinh Giê-xu Con Trời chí cao.
Giê-xu Christ, Chiên Con Thánh!

Copyright © 2012-2022