Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 17
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Cùng họp nhau dưới chân Chúa,
chúng ta hòa theo nhịp đàn,
hát vang tôn vinh Jêsus Chúa yêu thương.
Cùng đợi chờ dưới chân Chúa,
lắng nghe lời từ ngôi trời ban.
Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài
.

Copyright © 2012-2022