Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 509
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

1. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do.

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù.

Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân

Ðể dọn lòng sám hối ăn năn

Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than.

Xin tạ ơn Chúa đã cho tôi một thời hoa niên.

Gia đình đầm ấm sống vui yêu thương

Ngày tháng êm đềm.

Xin tạ ơn Chúa về điều Chúa đã cho tôi

Dù một ngày nhắm mắt tay xuôi,

Hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi.

Tôn vinh Jêsus tạ ơn Chúa tôi,

Trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi,

Trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời.

Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi,

Nương nơi Jêsus hồn tôi thảnh thơi

Tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời.

Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan.

Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn.

Xin tạ ơn Chúa dù thù bắt bớ vu oan,

Nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan,

Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.

2. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân.

Trên thập tự giá chết thay cho tôi trả xong nợ trần.

Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân

Ðể dọn lòng sám hối ăn năn

Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than.

Xin tạ ơn Chúa đã cho tôi một thời hoa niên.

Gia đình đầm ấm sống vui yêu thương

Ngày tháng êm đềm.

Xin tạ ơn Chúa về điều Chúa đã cho tôi

Dù một ngày nhắm mắt tay xuôi,

Hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi.

Tôn vinh Jêsus tạ ơn Chúa tôi,

Trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi,

Trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời.

Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi,

Nương nơi Jêsus hồn tôi thảnh thơi

Tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời.

Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan.

Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn.

Xin tạ ơn Chúa dù thù bắt bớ vu oan,

Nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan,

Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.

Copyright © 2012-2022