Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 500
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Bước Người Ði Qua

1. Ðã có một lần Người sinh ra trong trần thế.

Ðã có một lần Người sinh ra trong khó nghèo.

Ðã có một lần, đã có một lần Người xuống thế để cùng chia kiếp làm người.

Hỡi người ơi, người ơi,

Hãy ngắm mắt, hãy nguyện cầu,

Hãy cúi đầu lặng nghe.

Này người đang đêm,

Người bước tới,

Người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy trên hai tay vẫn lao gầy.

Người đã đến hiến yêu thương.

Người đã đến nếm đau thương.

Thế có lần nào này anh đi mong gặp lối.

Thế có lần nào lòng anh xây mộng ước đời.

Thế có lần nào, thế có lần nào lòng đã vở tan vì yêu,

Lòng anh thiếu nếu Người không sinh ra.

2. Ðã có một lần

Người đi qua trong cuộc sống.

Ðã có một lần Người đi qua trong nẻo đường.

Ðã có một lần, đã có một lần Người sống chết trong trần gian, thân làm người.

Hỡi người ơi, người ơi,

Hãy ngắm mắt, hãy nguyện cầu,

Hãy cúi đầu lặng nghe.

Này người đang đêm,

Người bước tới,

Người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy trên hai tay vẫn lao gầy.

Người đã đến hiến yêu thương.

Người đã đến kiếm quê hương.

Thế có lần nào bạn mong nghe bước Người đến.

Thế có lần nào bạn mong xem bóng dáng Người.

Thế có lần nào, thế có lần nào ngàn năm qua, vâng ngàn năm,

Ngài đã đến nhưng Ngài phải ra đi.

Copyright © 2012-2022