Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 496
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Bên Cha

Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa

Ðã yêu mến con, giúp con mỗi ngày,

Từ tội ô đen tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con,

Tình Chúa ôi thiết tha.

Nhớ xưa thuở nào như thuyền không bến

Nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gào,

Ðời lênh đênh ngơ ngác, kiếm sao được thấy nơi bình an.

Chợt Ngài đến trong cõi đời.

Rồi Cha yêu con sâu xa bao la.

Chúa ôi! Ngài kéo con gần Ngài.

Yêu con bao la thiết tha Chúa ôi từng phút trong đời con,

Tình Chúa ôi thiết tha.

Yêu con bao la sâu xa.

Chúa ôi! tình Chúa cao tuyệt vời.

Yêu con bao la thiết tha.

Chúa nghe từng tiếng tim của con.

Tình Chúa ôi thiết tha tuyệt vời.

Sáng nay thức dậy con cầu xin Chúa

Giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày,

Dạy con tim khô héo biết rung động trước Cha từ bi,

Dạy biết yêu Cha thêm.

Ðể con cõi đời cho dù giông tố gió mưa thét vang trước sao bốn bề.

Dạy cho con yêu Chúa

Dẫu mai cuộc sống không còn ai.

Dạy biết yêu Chúa thêm.

Và xin cho con yêu Cha thêm lên.

Ðến khi ánh dương không còn rọi.

Cho con luôn yêu mến Cha.

Ðến khi núi đồi không còn cây và đến thiên thu.

Cho con yêu Cha thêm lên.

Ðến khi lá thu thôi lìa cành

Cho con luôn yêu mến Cha.

Ðến khi quả đất không còn quay.

Và tới khi sóng thôi vào bờ.

 

Copyright © 2012-2022