Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 472
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Cha Cao Quí

1. Lạy Cha cao quí,

Sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang,

Cung kính tôn thờ, Cha kính yêu.

Ngài ngự trên ngôi,

Thánh quang hiển vinh chiếu khắp dương gian,

Chúa oai quyền, rạng danh Cha.

Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền,

Khắp nơi ca mừng dâng Chúa,

Lời suy tôn.

2. Từng trời cao ngất,

Các tinh tú kia cúi xuống khiêm cung.

Dâng Chúa Thiên Ðàng, câu chúc tôn.

Ngợi khen Vua Thánh,

Chúng con hát lên khúc hát tôn vinh,

Kính dâng Ngài lòng tin yêu.

Kính dâng Ngài,

Chúa oai quyền,

Khắp nơi ca mừng dâng Chúa,

Lời suy tôn.

3.Từ ngôi cao quí,

Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây,

Mang lấy kiếp người, bao đớn đau.

Chuộc tội nhân gian,

Chúa mang hết trên thánh giá hi sinh,

Kính dâng Ngài, lòng tri ân.

Kính dâng Ngài,

Chúa oai quyền,

Khắp nơi ca mừng dâng Chúa,

Lời suy tôn.

Lời Tiếng Anh

Our God Reigns

How love-ly on the moun-tains are the feet of Him

Who bring good news, good news.

An-nounc-ing peace,

pro-claim-ing news of hap-pi-ness,

our God reigns, our God reigns,

our God reigns, our God reigns,

our God reigns, our God reigns.

 

Copyright © 2012-2022