Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 468
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ca Ngợi Chúa

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời.

Ngợi khen Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời.

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng,

Vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian.

Jêsus cao quí chúng con xin dâng lên Ngài.

Muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời.

Ngợi khen Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời.

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng,

Cùng muôn sứ thánh chúc tán thiên vương.

Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho người.

Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi đời đời.

Ngợi khen Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời.

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

3. Ơn yêu thương Chúa Cha xin ngập tràn,

Hòa trong ân điển của chính Chúa Con.

Thông công trong Chúa Thánh Linh thỏa vui mỗi ngày.

Tin vui nay xin đem rao khắp miền.

Ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời.

Ngợi khen Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời.

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

 

Copyright © 2012-2022