Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 451
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ca Khúc Xanh

1. Nào ca vang bài ca xanh thắm màu

với cỏ cây reo vui nơi nơi,

Ngày vươn lên niềm tin đang đón chào,

dưới nắng mai biếc xanh khung trời.

Ðời đẹp tươi vì Chúa luôn bên ta,

Dù đường xa mỗi bước không rời,

Ngài luôn ban cho ta sức sống vui,

dìu ta bước đến nơi ngôi trời.

Ðời luôn xanh, giữa cơn giông cuồng;

Ðầy niềm tin, ngày mai sáng tươi,

Vì trong ta Jê-sus mãi sống luôn,

Giúp chúng ta sống cho muôn người.

2. Bài ca xanh lời vang trong núi đồi,

thấm khắp trên thảo nguyên xanh tươi,

Vì bên ta Jê-sus luôn chẳng rời,

trải khắp nơi đến xong cuộc đời.

Ðời đẹp tươi vì Chúa luôn bên ta,

Dù đường xa mỗi bước không rời,

Ngài luôn ban cho ta sức sống vui,

dìu ta bước đến nơi ngôi trời.

Ðời luôn xanh, giữa cơn giông cuồng;

Ðầy niềm tin, ngày mai sáng tươi,

Vì trong ta Jê-sus mãi sống luôn,

Giúp chúng ta sống cho muôn người.

3. Ðời đẹp tươi niềm tin luôn sáng ngời,

trước khó khăn vẫn vui ca vang,

Bài ca xanh trình dâng lên Chúa Trời,

tiếng hát cao vút trên mây ngàn.

Nào cùng chào mừng cuộc đời rạng ngời

Ôi vui tươi bên ta bên ta xa

tuy xa bên Chúa chẳng rời không thôi

Ðời luôn xanh luôn tươi xanh

giữa cơn giông cuồng, dù mây giăng kín,

Ðầy niềm tin nơi tương lai,

ngày mai sáng tươi khi hừng đông đến.

 

Copyright © 2012-2022