Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 429
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ca Ngợi Thập Tự

1. Ðáng ngợi thập tự bàn an,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Chống cự nộ đào cuồng lan,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Dầu âm ty phun tố giông,

Trần gian ghen tuông tấn công,

Thập giá chẳng chút nao núng,

Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ngày đêm luôn ca xướng thập giá!

Ha-lê-lu- gia, Ha-lê-lu-gia,

Ðắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!

2. Muôn đời thập tự còn nguyên,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Chỗ này rạng ngời hồng ân,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Thần tử đổ huyết cứu ta,

Vậy ta nên rao giảng ra,

Sự đắc thắng của thập giá,

Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

Ha- lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ngày đêm luôn ca xướng thập giá!

Ha-lê-lu-gia, Ha- lê-lu-gia,

Ðắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!

3. Chốn này nợ đền tội tha,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Gánh tội Ngài chịu vì ta,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Tại đây ta nay đứng quanh,

Tụng ca Chiên con tế sinh,

Là Chúa sống, chính Vua Thánh,

Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

Ha-lê- lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ngày đêm luôn ca xướng thập giá!

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê- lu-gia,

Ðắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!

Lời Tiếng Anh

Halelujah for the Cross

1. The cross it stand-eth fast,

Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah!

De-fy-ing ev-ery blast,

Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah!

The winds of hell have blown,

The world its hate hath shown,

Yet it is not o-ver-thrown,

Ha-le-lu-jah for the cross!

Ha- le-lu-jah, Ha-le-lu-jah,

Ha-le-lu-jah for the cross;

Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah,

it shall nev-er suf-fer loss!

2. 'Twas here the debt was paid,

Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah!

Our sins on Je- sus laid,

Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah!

So round the cross we sing Of Christ, our of-fer-ing,

Of Christ, our liv-ing King,

Ha-le-lu-jah for the cross!

Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah,

Ha-le-lu-jah for the cross;

Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah,

it shall nev-er suf-fer loss!

 

Copyright © 2012-2022