Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 386
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Ca Khúc Bình An

1. Khi tôi có Chúa lòng thật bình an,

Dẫu đang ngục tù dù chốn rừng sâu,

Kẻ thù chặn lối đêm đen tăm tối,

Nhưng có Jê-sus an ninh cho tôi;

Khi tôi xa Chúa lòng chẳng bình an,

Lo toan sầu muộn lệ đắng trào rơi,

Lòng đầy hờn oán bóng tối vây quanh,

Một mình tìm lối cô đơn nghèo nàn.

Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi!

Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an,

Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi!

Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an.

2. Khi tôi có Chúa lòng thật bình an,

Dẫu sóng dập dồi thuyền giữa biển khơi,

Kẻ thù hại tôi Sa-tan giăng lưới,

Nhưng có Jê-sus an ninh cho tôi;

Khi tôi xa Chúa lòng chẳng bình an,

Chẳng có nguyện cầu, chẳng có niềm vui,

Bùn lầy ngập lối bối rối tâm can,

Cuộc đời mờ tối biết đâu bến bờ.

Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi!

Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an,

Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi!

Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an.

 

Copyright © 2012-2022