Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 382
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ánh Sáng Cho Ðời

1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời

Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca

Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp

Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình

Ðời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Jêsus

Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn

Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp

Chúa Jêsus là ánh sáng toả soi cuộc đời

2. Tôi sống vui khi tôi tìm lên Vua thánh trên trời

Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau

Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang toả sáng

Mỗi phút giây, đường tôi đi Chúa luôn đi cùng

Ðời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Jêsus

Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn

Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp

Chúa Jêsus là ánh sáng toả soi cuộc đời

 

Copyright © 2012-2022