Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 381
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ca Khúc Thanh Xuân

1. Thanh niên ơi hát ca lên cho đời đẹp tươi

Ô vui thay ta thuộc về Jêsus Con Trời

Trong tâm ta có dương quang thiên thượng ngời sáng

Vui mừng thật chứa chan

Ðời thanh xuân đẹp như đài hoa

Ðời thanh xuân đẹp như ánh sao

Như phượng hoàng xòe cánh

Tung bay khắp ngàn phương trời

Ðời thanh xuân đẹp như bài ca

Như hơi gió dưới nắng mai đào

Ta chân thành quỳ dâng thân hồn

Cho Jêsus đến muôn đời

2. Thanh niên ơi tuổi xuân ta như muôn đài hoa

Ðem tươi vui hi vọng đi gieo khắp muôn nhà

Hương thơm ta ấy chính Jêsus bạn hiền ái

Hoa huệ chẳng héo phai

Ðời thanh xuân đẹp như đài hoa

Ðời thanh xuân đẹp như ánh sao

Như phượng hoàng xòe cánh

Tung bay khắp ngàn phương trời

Ðời thanh xuân đẹp như bài ca

Như hơi gió dưới nắng mai đào

Ta chân thành quỳ dâng thân hồn

Cho Jêsus đến muôn đời

3. Thanh niên ơi hát ca lên cho lòng càng vui

Tương lai ta huy hoàng như muôn ánh sao ngời

Ta đi lên góp tay ta xây dựng hội thánh

Dưới ngọn cờ vĩnh sanh

Ðời thanh xuân đẹp như đài hoa

Ðời thanh xuân đẹp như ánh sao

Như phượng hoàng xòe cánh

Tung bay khắp ngàn phương trời

Ðời thanh xuân đẹp như bài ca

Như hơi gió dưới nắng mai đào

Ta chân thành quỳ dâng thân hồn

Cho Jêsus đến muôn đời

 

Copyright © 2012-2022