Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 372
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Bài Cầu Nguyện Chung

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Danh Cha được tôn thánh,

Nước Chúa Cha mau đến,

Ý muốn Cha được nên, trên đất như miền trời.

Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi.

Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con.

Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.

 

Copyright © 2012-2022