Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 363
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Là Vầng Ðá

Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo

Khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.

Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy,

Thì nó bị sập, hư hại rất nhiều, bị sập, hư hại rất nhiều.

Vì chẳng ai có thế lập một nền khác ngoài nền đã lập,

Là Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðức Chúa Jêsus Christ.

Vậy, kẻ nào nghe và làm, làm theo lời ta phán đây,

thì giống như một người, một người khôn ngoan,

cất nhà mình trên hòn đá, cất nhà mình trên hòn đá.

Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy,

Song nó chẳng sập đâu, vì đã cất trên hòn đá, vì đã cất trên hòn đá.

Xin Chúa là hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, hầu tôi được vào đó luôn luôn.

Chúa đã ra lịnh, ra lịnh đặng cứu rỗi tôi,

Kìa Chúa là hòn đá, hòn đá và đồn lũy tôi.

Vì chẳng ai có thế lập một nền khác ngoài nền đã lập,

Là Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðức Chúa Jêsus Christ.

 

Copyright © 2012-2022