Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 357
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Bài Ca Hiệp Nhất

1. Cùng họp nhau nơi bệ chân Chúa và hân hoan trong tình thương,

Cùng nắm tay ta dìu nhau trên đường niềm tin không rời nhau;

Lòng ước mong anh chị em ta không rời nhau trên trần gian.

Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương,

Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Vua trên trời cao.

2. Cùng ra đi đem tình thương đến mọi miền xa trên trần gian,

Cùng nắm tay ta cùng đi không khi nào lui, ta đừng quên;

Dù khó nguy ta đừng quên bao người lầm than trong tội ô.

Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương,

Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Vua trên trời cao.

3. Làm việc chung trong niềm tin hãy làm việc chung trong niềm tin,

Cùng sát vai ta cùng chia nỗi niềm buồn vui trong đời ta;

Lòng kính yêu ta dành cho mỗi anh chị em chung niềm tin.

Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương,

Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Vua trên trời cao.

Lời Tiếng Anh

We Are One In The Spirit

We are one in the Spir-it, we are one in the Lord.

We are one in the Spir-it, we are one in the Lord;

And we pray that all un-i-ty may one day be re- stored.

And they'll know we are Chris-tians by our love, by our love,

Yes they'll know we are Chris-tians by our love.

We will work with each oth-er, we will work side by side.

We will work with each oth-er, we will work side by side;

And we'll guard each one's dig-ni-ty and save each one's pride:

And they'll know we are Chris-tians by our love, by our love,

Yes they'll know we are Chris-tians by our love.

 

Copyright © 2012-2022