Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 341
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bên Kia Hoàng Hôn

1. Hoàng hôn buông khắp nơi,

Ô bình minh sáng tươi,

Là khi ở với Cha sống vui muôn đời.

Nhọc nhằn cùng khổ đau chấm dứt khắp nơi nơi,

Bình minh sẽ sáng tươi khi đêm qua rồi.

2. Trời mai ô sáng tươi,

Ðâu còn vương vấn mây,

Hoặc phong ba tố giông nát tan cuộc đời.

Ngày Jê-sus tái lâm chói ánh sáng vinh quang,

Là khi bóng tối tan thỏa vui thiên đàng.

3. Bình minh lan khắp nơi, khi Jê-sus dắt tôi

Vào nơi nước Chúa Cha sáng tươi rạng ngời.

Ðược Vua vui đón tôi đến hưởng nước thái an.

Còn đâu bóng tối tăm! thỏa vui ngập tràn.

Lời Tiếng Anh

Beyond the Sunset

Be-yond the sun-set,

O bliss-ful morn-ing,

When with our Sav-iour heav'n is be-gun;

Earth's toil-ing end-ed,

O glo-rious dawn-ing;

Be-yond the sun-set, when day is done.

Be-yond the sun-set,

O glad re-un-ion,

With our dear loved ones who've gone be-fore;

In that fair home-land we'll know no par- ting,

Be-yond the sun-set for ev-er-more!

 

Copyright © 2012-2022