Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 337
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Bàn Tay Dâng Lên

1. Ðây đoàn dân đông đang đói mệt,

Bàn tay này trông thật nghèo nàn;

Duy còn đây năm chiếc bánh này,

Và cá chỉ một cặp thôi.

2. Trao vào tay Jê-sus tiếc gì?

Bàn tay này nay được đầy tràn;

Nhanh nhẹn em phân phát bánh rồi,

Mười mấy thúng đầy còn dư.

 

Copyright © 2012-2022