Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 303
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

1. Bạn thân mến! Ðừng ngã lòng khi giông tố nỗi lên,

Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.

Bạn thân mến! Ðừng thất vọng khi đau đớn chất thêm,

Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

Ði trên lối những nẻo đường gió mưa,

Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.

Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó.

Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

2. Bạn thân mến! đừng run sợ khi muôn phía tối đen,

Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.

Bạn thân mến! Ðừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên,

Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

Ði trên lối những nẻo đường gió mưa,

Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.

Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó.

Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

3. Bạn thân mến! Ðừng vấp phạm khi xao xuyến đức tin,

Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.

Bạn thân mến! Ðừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên,

Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

Ði trên lối những nẻo đường gió mưa,

Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.

Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó.

Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

Lời Tiếng Anh

The Nail-Scarred Hand

Have you failed in your plan of your storm-tossed life?

Place your hand in the nail-scarred hand;

Are you wea-ry and worn from its toil and strife?

Place your hand in the nail-scarred hand.

Place your hand in the nail-scarred hand;

He will keep to the end,

He's your dear-est Friend,

Place your hand in the nail-scarred hand.

Is your soul bur-dened down with its load of sin?

Place your hand in the nail- scarred hand;

Throw your heart o-pen wide, let the Sav-ior in,

Place your hand in the nail-scarred hand.

Place your hand in the nail-scarred hand.

Place your hand in the nail-scarred hand;

He will keep to the end,

He's your dear-est Friend,

Place your hand in the nail-scarred hand.

 

Copyright © 2012-2022