Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 298
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chúa Hiểu Tâm Trạng

1. Hồi cùng cực, cơn phong ba, Chúa rõ tâm trạng,

 Phán êm dịu bên tai ta:

 “Con khá bình an,

 Ðừng phàn nàn hay lo âu;”

 Giao hết đớn đau cho Ngài,

 Chúa chắc cứu không chậm đâu,

 Giúp ta được thỏa vui hoài.

2. Hồi cùng đường khi phân tâm,

 Chúa biết tinh tường,

 Thánh ngôn Ngài là phương châm,

 Ta bước bình khương

 Tùy thì giờ ban thêm ơn,

 Ðưa dắt lối ta không lầm,

 Do Ðức Thánh Linh dìu chân,

 Chẳng lo hoàn cảnh thăng trầm.

3. Hồi mình lầm lạc chơi vơi,

 Chúa biết ngay rồi;

 Chúa nghiêm nghị khuyên:

 “Con ơi, Sao dám phạm tội?

 Ðừng liều mình, ăn năn ngay,

 E nhớp thánh y công bình,

 Nên tỉnh thức xưng tội nay,

 Có Ta biện thế minh tình.”

4. Hồi tuyệt vọng, khi băn khoăn,

 Chúa rõ trăm đường,

 Dắt ta bằng tay linh năng,

 Nhắc đến tình thương;

 Mọi điều hồ nghi tiêu tan,

 Vui sống, vững tin trung thành,

 Ði với Chúa vui mừng thay,

 Nhắm ngay mục đích tiến hành.

 

Copyright © 2012-2022