Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 297
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto

Lời Bài Hát

Chim, Hoa Và Người

1. Trời cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay,

 Lòng không lo toan cũng chẳng khi gặt gieo,

 Loài chim ra chi Chúa vẫn đêm ngày nuôi,

 Còn anh hay tôi há chẳng hơn loài chim?

 Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con

 Suốt chặng đường âu lo thở than,

 Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan,

 Bóng cuộc đời không vương lối con.

2. Ðồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh,

 Lòng không lo toan kéo chỉ hay dệt tơ,

 Loài hoa ra chi áo tốt vua nào so,

 Còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa?

 Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con

 Suốt chặng đường âu lo thở than,

 Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan,

 Bóng cuộc đời không vương lối con.

 

Copyright © 2012-2022