Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 289
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bên Tôi Là Chúa Jêsus

1. Một người bạn đường thân mật.

 Một người bạn đường yêu dấu.

 Ở luôn bên cạnh tôi.

 Sẻ chia bao buồn vui.

 Một người đầy lòng nhân từ,

 Tràn đầy lòng thương xót.

 Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus.

 Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus.

 Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui.

 Bao nhiêu ô tội tôi,

 Chúa đã gánh thay rồi.

 Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.

2. Ngài làm ngừng trận ba đào.

 Ngài làm ngừng cơn bão.

 Chúa đưa tay quyền năng.

 Giữ tôi trong bình an.

 Hồi gặp hoạn nạn lo buồn,

 Ngài dịu dàng nâng đỡ.

 Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus.

 Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus.

 Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui.

 Bao nhiêu ô tội tôi,

 Chúa đã gánh thay rồi.

 Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.

3. Trọn đời lòng nầy ngưỡng mộ,

 Trọn đời ngợi ca Chúa.

 Hát lên câu tình thương.

 Tiếng ca vang ngàn phương.

 Rồi ngày nào về thiên đường,

 Ðời đời còn vui hát.

 Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus.

 Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus.

 Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui.

 Bao nhiêu ô tội tôi,

 Chúa đã gánh thay rồi.

 Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.

Lời Tiếng Anh

 All the Way Along

1. There is One who loves me,

 One who is my friend

 All the way a-long, all the way a-long;

 He is ev-er near me, read-y to de-fend;

 All the way a-long it is Je-sus,

 All the way a-long it is Je-sus,

 Al the way a-long bless-ed Je-sus;

 He's my joy and song,

 All the way a-long;

 All the way a-long it is Je-sus.

2. I will sing the prais-es of

 His won-drous love

 All the way a-long, all the way a-long;

 I will sing more sweet-ly in my home a-bove:

 All the way a-long it is Je-sus.

 All the way a-long it is Je-sus,

 All the way a-long it is Je-sus,

 Al the way a-long bless-ed Je-sus;

 He's my joy and song,

 All the way a-long;

 All the way a-long it is Je-sus.

Copyright © 2012-2022