Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 287
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Bên Kia Bóng Mờ

1. Trong những phiền ưu ta, hào quang Chúa soi lòa,

 Dù lệ tràn trên má đức tin không nhòa;

 Dù phong ba tối trời khi sóng xô tơi bời,

 Trong Chúa muôn điều ấy sẽ như hoa cười.

 Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối,

 Lời nghẹn ngào vướng môi Chúa đã nghe rồi!

 Người ơi, đưa đức tin nhìn lên Thiên Chúa,

 Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.

2. Trong bóng mờ gian nan, đầy giông tố phũ phàng,

 Lòng thường nghe êm ấm tiếng Vua thiên đàng;

 Ngài xua tan tố giông ban đức tin can trường,

 Trong khó nguy thử thách Chúa luôn luôn gần.

 Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối,

 Lời nghẹn ngào vướng môi Chúa đã nghe rồi!

 Người ơi, đưa đức tin nhìn lên Thiên Chúa,

 Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.

3. Ðêm tối đầy thương đau, lệ hoen mắt u sầu,

 Ðều cùng nhau qua hết lúc ban mai về;

 Ngày vinh quang bất tận sẽ đến trong huy hoàng,

 Sung sướng ta cùng Chúa sống nơi thiên đàng.

 Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối,

 Lời nghẹn ngào vướng môi Chúa đã nghe rồi!

 Người ơi, đưa đức tin nhìn lên Thiên Chúa,

 Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.

Lời Tiếng Anh

 Beyond The Shadows

 Of all our troub-les, God makes a rain-bow,

 Thro' all our tears, hope will shine a-gain;

 If God be for us, there's naught can harm us,

 He turns our sor- row to joy a-gain.

 Be-yond the sha-dows, the sun still shines,

 And God will ans-wer that prayer of thine;

 Look up in faith then, not in des-pair,

 Be-yond the sha-dows, God still is there.

 The night of sor-row, the time of weep-ing

 Will soon be o-ver and morn will come;

 Oh glor-ious dawn-ing of day un-end-ing,

 When with our Sav-ior we'll dwell at Home.

 Be-yond the sha-dows, the sun still shines,

 And God will ans- wer that prayer of thine;

 Look up in faith then, not in des-pair,

 Be-yond the sha-dows,

 God still is there.

 

Copyright © 2012-2022