Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 232
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bình An Diệu Kỳ

1. Từ ngày Thần Linh giáng lâm trần đây,

 Vui mừng dường dòng sông tuôn chảy,

 Ai mời Ngài nay, Chúa vô lòng ngay,

 Tâm hồn này nên đền Chúa xây.

Diệu vinh thay bình an!

 Thánh khiết thay bình an!

 Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;

 Cơn ba đào tràn lan,

 Chúa chúc câu bình an,

 Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

2. Kìa, thật Thần Linh giáng lâm lòng tôi,

 Như mưa dồi từ trời tuôn xối;

 Như mặt trời soi sáng không hề thôi,

 Ôi, trọn đời an bình thỏa vui.

Diệu vinh thay bình an!

 Thánh khiết thay bình an!

 Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;

 Cơn ba đào tràn lan,

 Chúa chúc câu bình an,

 Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

3. Thật lạ lùng thay, bởi ơn chuộc nay,

 Quanh đêm ngày, nhìn Ngài vui bấy;

 Nơi trọn vẹn đây, chốn yên tịnh đây,

 Vui mừng này không hề đổi thay.

Diệu vinh thay bình an!

 Thánh khiết thay bình an!

 Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;

 Cơn ba đào tràn lan,

 Chúa chúc câu bình an,

 Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

Lời Tiếng Anh

 Blessed Quietness

1. Joys are flow-ing like a riv-er,

 Since the Com-fort-er has come;

 He a- bides with us for-ev-er,

 Makes the trust-ing heart His home.

 Bless-ed qui-et- ness, ho-ly qui-et-ness,

 What as-sur-ance in my soul!

 On the storm-y sea,

 He speaks peace to me,

 How the bil-lows cease of roll!

2. What a won-der-ful sal-va-tion,

 Where we al-ways see His face;

 What a per-fect hab-i-ta-tion,

 What a qui-et rest-ing place!

 Bless-ed qui-et-ness, ho-ly qui-et-ness,

 What as-sur-ance in my soul!

 On the storm-y sea,

 He speaks peace to me,

 How the bil-lows cease of roll!

 

Copyright © 2012-2022