Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 181
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bước Ði Vinh Diệu

1. Thật hạnh vinh khi đi bên Ðấng mua chuộc tôi bởi huyết quí báu bấy,

Khiến tôi luôn luôn vui tươi thỏa lòng này;

Trọn đường tâm linh tôi vui thỏa ngập tràn vì Chúa ở với sớm tối,

Ngợi khen Ðấng ban vinh hạnh đời sống tôi!

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi,

Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa không thôi;

Ngài gìn chân tôi đi trung chính,

Vượt vùng sâu lên nơi sơn đỉnh,

Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

2. Thật hạnh vinh khi trong tăm tối tôi nhận biết có Cứu Chúa ở với,

Phước bấy tâm đơn sơ tin Chúa trọn đời;

Mừng vui khi không gian tươi sáng huy hoàng, tôi ẩn dưới cánh Chúa thánh,

Ðời tôi ở trong Jê-sus đầy hiển vinh.

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi,

Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa không thôi;

Ngài gìn chân tôi đi trung chính,

Vượt vùng sâu lên nơi sơn đỉnh,

Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

3. Thật hạnh vinh khi tôi đi đến thiên đàng, chung với Chúa bước sáng láng,

Chúa với tôi đi song song chỗ bờ vàng;

Thật hạnh vinh cho tôi trong nước trên trời được sống với Chúa thỏa bấy,

Ngài luôn ở bên tôi, thật hạnh phước thay!

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi,

Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa không thôi;

Ngài gìn chân tôi đi trung chính,

Vượt vùng sâu lên nơi sơn đỉnh,

Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

Lời Tiếng Anh

It Is Glory Just To Walk With Him

It is glo-ry just to walk with Him whose blood has ran-somed me;

It is rap- ture for my soul each day.

It is joy di-vine to feel Him near where-e'er my path may be;

Bless the Lord, it's glo-ry all the way!

It is glo-ry just to walk with Him,

It is glo-ry just to walk with Him,

He will guide my steps a-right,

Through the vale and o'er the height;

It is glo-ry just to walk with Him.

'Twill be glo-ry when I walk with Him on heav-en's gold-en shore,

Nev-er from His side a-gain to stray.

'Twill be glo-ry, won-drous glo-ry with the Sav-ior ev-er-more,

Ev-er-last-ing glo-ry all the way!

It is glo-ry just to walk with Him,

It is glo-ry just to walk with Him,

He will guide my steps a-right,

Through the vale and o'er the height;

It is glo-ry just to walk with Him.

 

Copyright © 2012-2022