Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 102
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chiêm Ngưỡng Thập Giá

1. Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí báu,

Nơi Ðông Cung Thánh xưa chịu hình đây,

Lòng thật coi phú quý thảy hư xấu,

Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tính này.

2. Nguyền Jê-sus giúp tôi chẳng khoe khoang,

Duy khoe ơn Chúa bỏ mình vì tôi;

Mọi vật hư ảo xưa mãi say đắm,

Nay đem dâng nơi thập tự giá rồi.

3. Nhìn đầu, tay, chân Chúa quá đau đớn!

Yêu thương bi đát chung hòa giọt rơi;

Từ nghìn xưa chẳng chi sánh cảnh ấy,

Có thấy mão miện bằng gai khác đời?

4. Mình Ngài lưu huyết dường khoác xích y,

Tay, chân đinh đóng khổ hình vì tôi;

Ðời này tôi kể mình đã chết mất,

Cõi thế đối tôi thật như chết rồi.

5. Dù rằng tôi có toàn cả thế giới,

Ðem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thôi!

Kỳ diệu thay ái tình Chúa tươi mới,

Khiến tôi vui dâng hồn, thân thể này.

Lời Tiếng Anh

When I Survey The Wondrous Cross

1. When I sur-vey the won-drous cross

On which the Prince of glo-ry died,

My rich-est gain I count but loss,

And pour con-tempt on all my pride.

2.For-bid it, Lord, that I should boast,

Save in the death of Christ, my God;

All the vain things that charm me most,

I sac-ri-fice them to His blood.

 

Copyright © 2012-2022