Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 45
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Chúa Muôn Thu

Jê-sus Ðấng còn muôn muôn thu,

Ngài vẫn sống gần bên ta luôn,

Chúa sống luôn,

Chúa thắng luôn và hôm nay còn nguyên,

Ngài đang kiếm tìm ai xa cách, chuộc mua ai còn trong tăm tối,

Lớn thay ơn Ngài!

Ta kính yêu Jê-sus muôn đời.

 

Copyright © 2012-2022