Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 92
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Nơi Gô-gô-tha

1. Bao năm tôi trụy lạc, kiêu căng đáng khinh,

Chẳng để ý Jêsus đã bị đóng đinh;

Đâu hay do tôi Jêsus đã xả sinh,

Trên Gô-gô-tha.


Điệp Khúc:

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án;

Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

Nơi Gô-gô-tha.


2. Tôi nghe thiên đạo, được Thần Linh thuyết minh,

Khủng khiếp bởi biết tôi giày đạp Thánh Kinh;

Nay tôi quay đầu nhận tội danh đáng khinh,

Trông Gô-gô-tha.


3. Ôi! tâm nhân từ trù hoạch phương cứu linh,

Ôi! duy thiên ân thi hành chuộc chúng sinh;

Ôi! sông sâu liền cầu thiên, nhân tiếp nghinh,

Do Gô-gô-tha.


4. Nay tôi xin dâng mọi sự ngay Chúa ôi,

Thỏa bấy bởi tôn Vua Jêsus Christ tôi;

Tâm linh hoan lạc hằng tụng ca chẳng thôi

Khen Gô-gô-tha.

Copyright © 2012-2022