Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 87
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

1. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay

Không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi

Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài

Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.


Điệp Khúc:

Thánh Chúa thành tín dường nào!

Thánh Chúa thành tín biết bao!

Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào

Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào

Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!


2. Thu, đông, xuân qua hạ lại đến tám tiết vãng lai,

Giăng bủa trên không, tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi

Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại

Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.


3. Tâm tôi yên vui tội được xóa, hưởng mãi cứu ân

Cha chí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn

Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngần

Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.

Copyright © 2012-2022