Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 64
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Thiên Đàng Chung Vui

1. Thiên đàng chung vui Con Chúa ra đời đêm thánh,

Đêm hiển vinh đêm hòa bình;

Con Trời thương ta không quản ngôi vàng cao cả,

Ngài xuống trần gian cứu ta.


Điệp Khúc:

Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh,

Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình;

Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng,

Là Jêsus Chân Chúa trần gian.


2. Thiên thần bay mau đem xuống tin lành tươi mới,

Tuyên bố Vua ta ra đời;

Con Trời vinh quang sinh chốn đê hèn dương thế,

Chuộc nhân loại trong bến mê.


3. Xưa mục đồng nghe tin, kiếm Con Trời chiêm bái,

Bác sĩ bôn ba tìm Ngài;

Nay đồng bào ta nên đến tôn thờ Con Thánh,

Cùng nhau mừng Vua giáng sanh.

Copyright © 2012-2022